Kobroń-Gąsiorowska, Łucja. “The Remote Working Model for Polish Labour Law”. Italian Labour Law E-Journal, vol. 15, no. 1, Jan. 2022, pp. 171-86, doi:10.6092/issn.1561-8048/13841.